De Sandia Stichting

 

ANBI relevante data

-De Sandia Stichting is op 8 juni 2007 opgericht per notariële acte en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17207798 

-De Sandia Stichting is ANBI goedgekeurd en staat bij de belastingdienst bekend onder het fiscaal nummer 8181.04.387

-De bestuurders van de Sandia Stichting zijn onbezoldigd, en krijgen geen onkostenvergoeding


Bestuur

Voorzitter
Cecilia van der Zeeuw- de Boer
Penningmeester
Hein van der Zeeuw
Leden Huibert van der Putt

Marijke  Pauli


Boekjaar 2018 

Actueel verslag en financiën

 

In 2018 heeft de Sandia Stichting 6 projecten gefinancierd: 3 individuele financiële ondersteuningen en 3 collectief programma’s  betreffende financiering van kindervakantie en schoolwerkweken.  

 

Inkomsten/uitgaven

De totale inkomsten in 2018 van de Sandia Stichting was 6000 Euro (schenking)

De totale uitgaven in 2018 van de Stichting was  4388,22 Euro ( 6 projecten)

Het batig saldo was in 2018 , 1611,78 Euro  dat werd toegevoegd aan de reserves.

 

Balans

Het openingssaldo  op de bankrekening van de Sandia Stichting was op 1-1-2018 , 7133,37 Euro

Het eindsaldo op 31-12-2018 was 8745,15 Euro

 De Sandia Stichting had op 31-12-2018 geen schulden en geen financiële  verplichtingen. 

 

Hoofdpunten Actueel Beleidsplan “ De Sandia Stichting “  2019-2025 (goedgekeurd op BV 14 oktober 2019)

De Sandia Stichting heeft als doel het ondersteunen van jeugdige personen en/of gezinnen , op het gebied van opvoeding, opleiding en vormig.

Hieronder kan begrepen worden het financieel ondersteunen van instellingen, stichtingen of andere rechtspersonen , in binnen- of buitenland, die een doel hebben dat soortgelijk is aan het doel van onze stichting.

De Sandia Stichting is een stichting die de ontwikkeling van het kind centraal stelt in zijn of haar omgeving , hem of haar mogelijkheden te verschaffen tot ontplooiing , in het bijzonder daar waar omstandigheden dit bemoeilijken.

 

De Stichting verwerft haar fondsen door middel van schenkingen en giften.

De Stichting doet niet actief zelf aan fondsenwerving.

 

Aanpak

De Sandia Stichting stelt zich op het standpunt dat medewerkers van bijvoorbeeld een school of instelling over het algemeen een goed inzicht hebben in de aard van de problemen van het kind en de individuele gezinssituatie kunnen beoordelen. Het bestuur toetst een aanvraag voor ondersteuning tegen de doelstellingen van de Stichting  en neemt alleen aanvragen in behandeling die door scholen, instellingen , stichtingen en andere organisaties met een professionele staf worden ingediend.

Financiële tegemoetkomingen worden nimmer rechtstreeks aan betrokken individuen of ouders uitgekeerd maar altijd aan betrokken instanties of leverancier.

Alle aanvragen worden beantwoord, bij afwijzing wordt de reden van afwijzing gemotiveerd.

 

Het bestuur komt enkele malen per jaar bijeen. 

Gedurende het lopende jaar voert het bestuur overleg per email of telefoon indien een aanvraag niet kan wachten.