Bestuur
Cecilia van der Zeeuw - de Boer, voorzitter
Hein van der Zeeuw, penningmeester
Huibert van der Putt, secretaris
Marijke Pauli - Bierhof, lid

Werkwijze
Aanvragen worden in het bestuur besproken en het besluit of de aanvraag wordt gehonoreerd en onder welke voorwaarden wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd. De Sandia Stichting neemt alleen aanvragen in behandeling die ingediend zijn door derden. We denken aan beroepskrachten van scholen, of anderen die vanuit een professioneel perspectief het beroep op Sandia kunnen beargumenteren.

Contact
Voor aanvragen en informatie is de stichting bereikbaar op:
E-mail: Sandiastichting@planet.nl
Eindhoven