Voorbeelden van projecten:
~ Bijdrage goedgekeurd voor huiswerkbegeleiding voor een 16 jarige scholiere
~ Kosten betaald voor een zeilkamp van de Stichting Holtus voor twee jeugdige deelnemers
~ Danslessen vergoed voor een 12 jarig meisje, aangemeld via Humanitas
~ Via de Stichting talent-Peter van Tilburg Fonds, voor één jaar de cello-studiekosten betaald voor een 18 jarige Argentijnse student
~ Schoolreisje betaald voor een 11 jarige leerlinge van een basisschool in Eindhoven
~ Contributie voetbalvereniging voldaan voor een 16 jarige Eindhovense jongen
~ Jaarlijkse school-skireis vergoed voor een 15 jarige scholier
~ Voor tien kinderen het jaarlijks kerstcircus in Eindhoven vergoed, georgani seerd door de Rondetafel 117
~ Bijdrage voor aanleg voetbalveld in Colombia tbv een opvanghuis voor straat- en zwerfkinderen via de Stichting Juconi