De Sandia Stichting is een goed doel stichting met een particulier fonds. Het heeft als doel jeugdige personen en/of gezinnen te ondersteunen, op het gebied van opvoeding, onderwijs, opleiding en vorming, als voor hen op moment van aanvraag geen andere vorm van ondersteuning mogelijk is.
Ook het financieel ondersteunen van instellingen en stichtingen of andere rechtspersonen in binnen- en buitenland die een doel hebben dat soortgelijk is of aanverwant is aan het doel van de Sandia Stichting is mogelijk.