De Nederlandse maatschappij is een democratische en welvarende maatschappij die ervoor staat mensen van alle leeftijden, culturen en capaciteiten gelijke kansen te bieden. Niemand hoeft hier honger te lijden en iedereen kan naar school. Kinderen zijn afhankelijk voor hun cognitieve, emotionele, sociale én maatschappelijke ontwikkeling van hun ouders, en breder van de hele omgeving waarin zij opgroeien. Sommige kinderen hebben hierdoor minder kansen zich optimaal te ontwikkelen. Voor een gezonde en evenwichtige ontwikkeling is het nodig dat kinderen, naast school en de opvoeding van hun ouders leerervaringen opdoen als:

  • Samen winnen, samen verliezen.
  • Groepsbelang stellen boven eigen belang.
  • Verantwoordelijk zijn voor bezittingen (bv muziekinstrument).
  • Samen presteren.
  • Je grenzen verleggen om iets te bereiken.
  • Omgaan met kinderen van andere achtergronden, andere cultuur en andere capaciteiten.

 

Kinderen van ouders die moeten leven van weinig geld zullen vaak niet de kans hebben deel te nemen aan dergelijke vormende activiteiten en lopen gevaar in een fuik te belanden van nietsdoen en verveling waar veel negatiefs uit voort kan komen, in het bijzonder in de puberteit.


De Sandia Stichting wil deze kinderen en jongeren een kans bieden.


Opgericht op 8 juni 2007.