ANBI relevante data


 • De Sandia Stichting is op 8 juni 2007 opgericht per notariële acte en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17207798.
 • De Sandia Stichting is ANBI goedgekeurd en staat bij de belastingdienst bekend onder het fiscaal nummer 8181.04.387.
 • De bestuurders van de Sandia Stichting zijn onbezoldigd en krijgen geen onkostenvergoeding.

 

Bestuur

 

 • Cecilia van der Zeeuw-de Boer, voorzitter.
 • Hein van der Zeeuw, penningmeester.
 • Jop Houwen, lid.
 • Marijke Pauli-Bierhof, lid.

  

Verslag en financiën 2020

 

In 2020 heeft de Sandia Stichting 6 projecten gefinancierd: 3 individuele financiële ondersteuningen en 3 collectieve programma’s betreffende financiering van kindervakantie en schoolwerkweken.

 

Inkomsten/uitgaven 2020

 

 • De totale inkomsten van de Sandia Stichting in 2020 waren 6000 (schenking).
 • De totale uitgaven van de Sandia Stichting in 2020 waren 3279,99 (3 projecten).
 • Het batig saldo dat in 2020 werd toegevoegd aan de reserves was 2720,01.


Alle bedragen zijn in euro's. 


Balans 2020 

 

 • Het openingssaldo op de bankrekening van de Sandia Stichting op 1 januari 2020 was 7117,39.
 • Het eindsaldo op 31 december 2020 was 9837,40.
 • De Sandia Stichting had op 31 december 2020 geen schulden en geen financiële verplichtingen.


Alle bedragen zijn in euro's.


Hoofdpunten actueel beleidsplan van de Sandia Stichting voor 2019-2025 

 

De Sandia Stichting heeft als doel het ondersteunen van jeugdige personen en/of gezinnen, op het gebied van opvoeding, opleiding en vormig. Hieronder kan begrepen worden het financieel ondersteunen van instellingen, stichtingen of andere rechtspersonen, in binnen- of buitenland, die een doel hebben dat soortgelijk is aan het doel van onze stichting. De Sandia Stichting is een stichting die de ontwikkeling van het kind centraal stelt in zijn of haar omgeving, hem of haar mogelijkheden te verschaffen tot ontplooiing, in het bijzonder daar waar omstandigheden dit bemoeilijken.

 

De Stichting verwerft haar fondsen door middel van schenkingen en giften. De Stichting doet niet actief zelf aan fondsenwerving.


Deze hoofdpunten zijn goedgekeurd op de bestuursvergadering van 14 oktober 2019.

 

Aanpak

 

De Sandia Stichting stelt zich op het standpunt dat medewerkers van bijvoorbeeld een school of instelling over het algemeen een goed inzicht hebben in de aard van de problemen van het kind en de individuele gezinssituatie kunnen beoordelen. Het bestuur toetst een aanvraag voor ondersteuning tegen de doelstellingen van de Stichting en neemt alleen aanvragen in behandeling die door scholen, instellingen, stichtingen en andere organisaties met een professionele staf worden ingediend. Financiële tegemoetkomingen worden nimmer rechtstreeks aan betrokken individuen of ouders uitgekeerd maar altijd aan betrokken instanties of leverancier. Alle aanvragen worden beantwoord, bij afwijzing wordt de reden van afwijzing gemotiveerd.

 

Het bestuur komt enkele malen per jaar bijeen. Gedurende het lopende jaar voert het bestuur overleg per e-mail of telefoon indien een aanvraag niet kan wachten.