Bestuur


  • Cecilia van der Zeeuw-de Boer, voorzitter.
  • Hein van der Zeeuw, penningmeester.
  • Jop Houwen, lid.
  • Marijke Pauli-Bierhof, lid.

 

Werkwijze

 

Aanvragen worden in het bestuur besproken en het besluit of de aanvraag wordt gehonoreerd en onder welke voorwaarden wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd. De Sandia Stichting neemt alleen aanvragen in behandeling die ingediend zijn door derden. We denken aan beroepskrachten van scholen, of anderen die vanuit een professioneel perspectief het beroep op Sandia kunnen beargumenteren.

 

Contact

 

Voor aanvragen en informatie is de stichting bereikbaar via e-mail: sandiastichting@planet.nl.